LSS
Laboratorij za sustave i signale
Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu
ENGLISH Naslovnica Obavijesti Predavanja Vježbe Projekt FAQ  
Ispiti i ocjenjivanje Slučajni procesi u sustavima / Ispiti i ocjenjivanje
SLUČAJNI PROCESI U SUSTAVIMA
NASLOVNICA
OBAVIJESTI
PREDAVANJA
VJEŽBE
PLAN NASTAVE
PROJEKT
LITERATURA I LINKOVI
ISPITI I OCJENJIVANJE
NASTAVNICI
STUDENTI
ČESTO POSTAVLJANA PITANJA (FAQ)

Sadržaj

 1. Rezultati kolokvija, ispita i projekata
 2. Ocjenjivanje
  1. Uvjet za potpis
  2. O ocjenjivanju
 3. Kolokvij
 4. Pismeni ispit

Rezultati kolokvija, ispita i projekata

Rezultate kolokvija možete pronaći na ovim stranicama. Obavjesti se također redovito objavljuju putem FERWeb sustava na adresi http://www.fer.hr/predmet/spus.

Rezultati kolokvija za školsku godinu 2006./2007.
1. kolokvij   TXT
2. kolokvij   PDF
3. kolokvij   PDF

Konačne rezultati kolokvija, laboratorija te projekata možete pronaći na oglasnoj ploči kod dvorane B4 te na ovim stranicama.

Konačni rezultati kolokvija, laboratorija te projekata
Školska godina 2006./2007.   PDF

Rezultati pismenog ispita zajedno s vremenom usmenog ispita možete pronaći na na ovim stranicama.

Rezultati ispita i raspored usmenih ispita
-    

[povratak na vrh stranice]

Ocjenjivanje

Uvjet za potpis

Za dobivanje potpisa iz predmeta Slučajni procesi u sustavima potrebno je napraviti sve laboratorijske vježbe te predati projekt.

[povratak na vrh stranice]

O ocjenjivanju

Sve aktivnosti studenata tijekom semestra se ocjenjuju odnosno boduju. Konačna ocjena iz predmeta se utvrđuje na temelju ukupnog broja bodova. Maksimalni ukupni broj bodova je 100. Boduju se kontrolne zadaće, laboratorijske vježbe i projekt, i to na sljedeći način:

 • prva kontrolna zadaća: 20 bodova,
 • druga kontrolna zadaća: 20 bodova,
 • treća kontrolna zadaća: 20 bodova,
 • laboratorijske vježbe: 20 bodova,
 • projekt: 20 bodova.

Osim ovih bodova student može dobiti i negativne bodove - prekoračenje rokova vezanih uz projekt donosi negativne bodove, odnosno smanjuje ukupni broj bodova koje donosi projekt. Nakon zbrajanja svih bodova konačna ocjena se donosi prema danoj tablici. Tablica se formira na kraju semestra.

Broj bodova Ocjena
86 - 100 izvrstan (5)
79 - 85 vrlo dobar (4)
70 - 78 dobar (3)
62 - 69 dovoljan (2)
0 - 61 nedovoljan (1)
Vrijedi za akademsku školsku godinu 2004./2005.

Studenti koji imaju ocjenu dovoljan trebaju prijaviti ispit na prvom ispitnom roku gdje će im biti upisana ocjena prema navedenoj tablici. Studenti koji nisu zadovoljili (ocjena nedovoljan) ili nisu zadovoljni ocjenom pišu pismeni i polažu usmeni ispit. Ti se studenti ocjenjuju također prema danoj tablici, ali se bodovi dodijeljuju na slijedeći način:

 • usmeni ispit: 30 bodova,
 • pismeni ispit: 30 bodova,
 • laboratorijske vježbe: 20 bodova,
 • projekt: 20 bodova.

[povratak na vrh stranice]

Kolokviji

Tijekom semestra studenti mogu pristupti na tri kolokvija. Obavijest o točnom vremenu i mjestu održavanja kolokvija biti će dana na predavanjima i vježbama, a oglas će također biti postavljen i na oglasnoj poloči predmeta (koja se nalazi u B zgradi kod dvorane B4) te na webu.

Svaki kolokvij se sastoji od pet zadataka i traje 100 minuta - otprilike 25 minuta po zadatku za praktični dio te 10 minuta po zadatku za teorijski dio. Prva dva ili tri zadatka su praktični problemi, dok su preostali zadaci teorijski. Na kolokviju je dozvoljeno imati isključivo pribor za pisanje, kalkulator te službeni šalabahter. Posjedovanje dodatnih materijala (neslužbeni šalabahter, riješeni stari rokovi i ostalo), korištenje mobitela i prepisivanje nije dozvoljeno. Studenti koji se ne budu pridržavali ovih pravila biti će udaljeni s kolokvija.

Za pripremu kolokvija pripremljena je zbirka riješenih zadataka. Uz zbirku možete koristiti i primjere starih kolokvija.

Dozvoljeni materijali
Službeni šalabahter TeX PS.GZ PDF

Ne postoji uvjet za prolaz, odnosno student može pristupiti svakom kolokviju bez obizra na rezultat prethodnog kolokvija. Bodovi s kolokvija se zbrajaju zajedno s bodovima iz vježbi i projekta te se konačna ocjena donosi prema danoj tablici. Pri tome svaka kontrolna zadaća donosi 20 bodova, laboratorijske vježbe donose 20 bodova te projekt 20 bodova.

[povratak na vrh stranice]

Pismeni ispit

Pismeni ispit sastoji se od pet zadataka, a svaki zadatak nosi šest bodova. Pismeni ispit se piše 120 minuta.

Na ispitu iz Slučajnih procesa u sustavima dozvoljeno je imati isključivo pribor za pisanje, kalkulator te službeni šalabahter. Posjedovanje dodatnih materijala (neslužbeni šalabahter, riješeni stari rokovi i ostalo), korištenje mobitela i prepisivanje nije dozvoljeno. Studenti koji se ne budu pridržavali ovih pravila biti će udaljeni s ispita.

Za pripremu ispita pripremljena je zbirka riješenih zadataka. Uz zbirku možete koristiti i primjere starih ispita.

Dozvoljeni materijali
Službeni šalabahter TeX PS.GZ PDF

Ispit donosi ukupno 30 bodova, a ocjena pismenog ispita se određuje prema sljedećoj tablici:

Broj bodova Ocjena
27 - 30 izvrstan (5)
23 - 26 vrlo dobar (4)
18 - 22 dobar (3)
14 - 17 dovoljan (2)
0 - 13 nedovoljan (1)

[povratak na vrh stranice]

Sveučilište u Zagrebu - FER - ZESOI - LSS - SPUS
© 2002.-2007. Zavod za elektroničke sustave i obradbu informacija.
Ukoliko imate pitanja ili komentara o ovim stranicama obratite se